Elektroinštalačné práce

Realizujeme elektroinštalácie rodinných domov, bytov, stomatologických i lekárskych ambulancií ale aj priemyselných objektov v okrese Stará Ľubovňa a okolí.

Ponuka elektroinštalačných prác:

 • Montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc
 • Svetelné obvody
 • Zásuvkové obvody
 • Zhotovenie prípojky
 • Oprava a výmena ističov
 • Revízia / revízna správa
 • Dátové siete
 • Bleskozvody
 • Kontrola a oprava elektrickej inštalácie
 • Odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Elektroinštalácie bytov, rodinných domov a priemyselných objektov  

V prípade potreby dodáme aj kompletný elektroinštalačný materiál.